• encofrat
  • tub galvanitzat
  • accessoris
  • tub d'acer

Ranpu Metall és un fabricant global de materials de construcció dedicada a la investigació, desenvolupament, producció, venda i servei de tot tipus de bastides, com ara encofrat d'acer, suports d'apuntalament, marc de bastides, etc. Mentrestant, podem subministrar diversos tubs d'acer, com com tub de bastida, tub galvanitzat etc.


WhatsApp en línia per xatejar!