• καλούπι
  • γαλβανισμένο σωλήνα
  • στηρίγματα
  • Σωλήνας απο ατσάλι

Ranpu Metal είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευαστής οικοδομικό υλικό που ασχολούνται με την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την πώληση και την εξυπηρέτηση όλων των ειδών των ικριωμάτων, όπως ο χάλυβας καλούπια, αντιστηρίξεων στηρίγματα, πλαίσιο σκαλωσιές κλπ Εν τω μεταξύ, μπορούμε να προμήθεια διαφόρων χαλύβδινων σωλήνων, όπως ως σωλήνας σκαλωσιές, γαλβανισμένο σωλήνα κ.λπ.


WhatsApp Online Chat!