សេវា Exprot

IMG_20141103_143935

កូដខៀវ

IMG_20141103_143935

Grooving

IMG_20141103_143935

សម្គាល់នៅលើផ្ទៃ

IMG_20141103_143935

ថ្នាំលាបល័ម្សៅ

IMG_20141103_143935

បញ្ចប់ការថយចុះ

IMG_20141103_143935

ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ខាងក្នុង

IMG_20141103_143935

ថ្នាំលាប color

IMG_20141103_143935

ការធ្វើតេស្តសម្ពាធធារាសាស្ត្រ

IMG_20141103_143935

ថ្នាំលាបប្រេង

IMG_20141103_143935

ការពាររង្វង់

IMG_20141103_143935

ដៃអាវ

IMG_20141103_143935

សែស្រឡាយ

IMG_20141103_143935

កូដបៃតង

IMG_20141103_143935

Lable

IMG_20141103_143935

ប្លាស្ទិចការពារ CAP បាន

IMG_20141103_143935

វេចខ្ចប់ PVC

IMG_20141103_143935

ដែកថែបសម្គាល់កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!