សន្លឹកដំបូល corrugated ដើម្បីហ្គាំប៊ី

សន្លឹកដំបូល corrugated

ទំហំ: 0.14x900x3000

0.4x1050x5750

កំពង់ផែគោលដៅ: កំពង់ផែបង់ហ្សូល, ហ្គាំប៊ី

កម្មវិធី: បានប្រើដើម្បីសិក្ខាសាលា, ឃ្លាំងនិងសម្រាប់ដំបូលនិងជញ្ជាំងនៅក្នុងអគារគំរូ។

corrugated-roofingsheetforgambia


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: May-09-2018

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!