• ván khuôn
  • Ống mạ kẽm
  • đạo cụ
  • ống thép

Ranpu kim loại là một nhà sản xuất vật liệu xây dựng toàn diện tham gia vào việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ của tất cả các loại giàn giáo, chẳng hạn như ván khuôn thép, củng cố đạo cụ, khung giàn giáo, vv Trong khi đó, chúng tôi có thể cung cấp ống thép khác nhau, chẳng hạn như ống giàn giáo, ống mạ kẽm, vv


WhatsApp Online Chat!